I dag rapporteras det om snus i vårt grannland Norge. Tyvärr inte i positiva ordalag...

Länk till hur Sveriges Radio skriver.

Det norska Folkhälsoinstitutet har uttalat sig:

"Folkhälsoinstitutet talar nu om en "epidemi-liknande" ökning av snusandet i här i Norge. Man varnar också för att snusandet ger ökade risker för folkhälsan, som vissa typer av cancer och diabetes, medan snusande under graviditeten kan orsaka missfall och missbildningar hos barnet, enligt rapporten."7

Generalsekreteraren i Svenska snustillverkarföreningen, Patrik Strömer, tillbakavisar kritiken:

"Som helhet tycker jag inte att rapporten håller för att kunna säga att svenskt snus är upphov till detta. Studierna är baserade på olika internationella typer av rökfri tobak. De har inte samma kvalitetskrav och samma låga halter av skadliga ämnen som finns i det svenska snuset."

Vi på Snusmajoren kan bara hålla med och tillhandahåller information om Tobacco-specific nitrosamines (TSNA), vilket är det farligaste som finns i snus. Självfallet kräver nivåerna att snuset är gjort på rätt sätt och att processen är helt klar men det som sägs om det svenska snuset (det är skillnad på ex. sniffsnus/tuggtobak etc.) är:

"Several Swedish snus products were analyzed; all had TSNA levels below 2 ppm."

 Länk till hela texten

Vi ska självfallet ta till fler källor och en mer forskningsbaserad sida skriver:

"he mean TSNA content of Swedish snuff (“ethan snus”) was 2.8 μg/g compared with 33 μg/g for all U.S. snuff brands (10). Apparently, the low TSNA level in snus occurs mainly because snus is manufactured by heating freshly picked tobacco leaves with steam, which produces relatively sterile tobacco, whereas U.S. cigarette and snuff tobacco is stored for several weeks in curing barns (10). Storage leads to proliferation of bacteria that reduce nitrate to nitrite, which produces nitrosamines by bacteria-catalyzed or chemical nitrosation (311). Snus is also kept refrigerated in stores selling the product (10). I suggest that similar treatments could be adopted for the manufacture and sale of cigarettes."

Länk till hela texten.

Sedan vore det orrätvist att inte jämföra med cigaretter, som har så många olika gifter att vi inte ens kan mäta på samma skala... Det vi kan säga där är att det beror på var cigaretten är tillverkad och vilket märke det är, dock ligger TSNA-nivåerna på ca 50-250 gånger så höga som i svenskt snus... Länk till forskningsrapporten.

Det är nog dags att vi slutar behandla snus som lika skadligt för vår hälsa som cigaretter är. Inte heller kostnader för samhället går att jämföra med de dokumenterade följdsjukdomar som cigaretter innebär. Hetsjakten på snus och snusare är obefogad. Vi på Snusmajoren finns här för att erbjuda er att göra eget snus - godare, billigare och roligare.

För Snusmajoren,

Andreas Meijer